Systematizing Collaboration amongst Business and Educational institutions

Συνεργάτες

VEA Qualitas

Η VEA QUALITAS, S.L. είναι μια μικρομεσαία εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνικής και μηχανκής φύσεως, της οποίας η εμπορική ονομασία είναι VEA GLOBAL. Αποτελείται από περισσότερους από 20 εμπειρογνώμονες, σε διάφορους κλάδους. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Σαραγόσα της Ισπανίας και έχει επίσης γραφεία στη Μαδρίτη και στο Μεξικό. Η VEA GLOBAL συμμετέχει ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα για περισσότερα από 11 χρόνια.

Η VEA GLOBAL απευθύνεται σε επιχειρήσεις και δημόσια Ινστιτούτα στα ακόλουθα πεδία: Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφορία, Διαχείριση Έργων και Χρηματοδότηση, Μηχανική, υλοποίηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Καινοτομία και Ανάπτυξη επιχείρησης.

Στο έργο αυτό, η VEA GLOBAL παρέχει την εμπειρία της σε:

 • Διαχείριση ενέργειας και σχεδιασμός, με μεγάλη εμπειρία συνεργασίας με κραικά περιφερειακά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες.
 • Συντονισμό των έργων στα οποία συμμετέχουν πολλοί εταίροι.
 • Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, Συναντήσεων και Εκδηλώσεων για διάφορες ομάδες φορέων: εμποροβιομηχανικά επιμελητήρια, εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, πανεπιστήμια και άλλες ιδιωτικούς οργανισμούς.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και Σχεδιασμός, εκπόνηση μελετών σχετικά με το αποτύπωμα του άνθρακα, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μέτρα εφαρμογής, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές.

  AcrossLimits

  Η AcrossLimits είναι μια δυναμική Μαλτέζικη ΜΜΕ που εξειδικεύεται στον τομέα της τεχνολογικής έρευνας και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι ρίζες της προέρχονται από τους κλάδους της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην πραγματικότητα, η κύρια δραστηριότητά της εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην Τεχνολογία της Πληροφορίας για εύρεση λύσεων για επιχειρηματικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η αποστολή μας είναι: «Καινοτομία για την επίλυση των προκλήσεων του αύριο».

  Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια, η AcrossLimits έχει διαφοροποιηθεί και τώρα αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: Τεχνολογία, Ευρωπαϊκά Έργα και Κατάρτιση.

  Το τμήμα της Τεχνολογίας επικεκτρώνεται στην ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογές διαδικτύου, εφαρμογές για κινητά και κοινωνικά μέσα. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη από ειδικούς για το πως η ΤΠΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιχείρησης αλλά και στο πως θα τη βοηθήσει να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο.

  Η AcrossLimits συμμετέχει άμεσα και βοηθά τους άλλους οργανισμούς να επωφελούνται από έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για περισσότερα από 15 χρόνια. Η εμπειρία της ποικίλει από ερευνητικά έργα καινοτομίας έως αναπτυξιακά έργα που εστιάζονται στην ηλεκτρονική-διαδυκτακή μάθηση, την επιχειρηματικότητα, την ηλεκτρονική υγεία και τον ψηφιακό πολιτισμό. Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αειφορίας, διαχείρισης έργων, διάδοσης, υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων και στη διεξαγωγή έρευνας αγοράς.

  Το Training Malta.com είναι το κέντρο εκπαίδευσης της AcrossLimits που προσφέρει μαθήματα μικρής διάρκειας για τη βελτίωση της επαγγελματικής και προσωπικής καριέρας. Είναι εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Μάλτας και τα μαθήματα μικρής διάρκειας καλύπτουν τη διαχείριση ποιότητας ISO, το ψηφιακό μάρκετινγκ, την επιχειρηματικότητα, τη ρομποτική και τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Κλείστε θέση για το διαδικτυακό σας μάθημα τώρα στο www.trainingmalta.com.

  GMI AERO SAS

  Η GMI είναι μια κορυφαία ΜΜΕ στον κλάδο των σύνθετων επισκευών εδώ και 30 χρόνια, έχοντας αναπτύξει εξοπλισμό και μεθοδολογίες για σύνθετη κατασκευή, συντήρηση και επισκευή, κυρίως για τη βιομηχανία αεροσκαφών, τις αεροπορικές εταιρείες και γενικά δρασρηριοποιείται σε ένα πλήρες φάσμα εξοπλισμού και οργάνων ελέγχου, λύσεις μηχανικής, κατάρτισης και υπηρεσίες υποστήριξης. Η GMI αναπτύσσει φορητό σύνθετο εξοπλισμό επισκευής για το NDT, προετοιμασία επιφάνειας και σκλήρυνση των συγκολλημένων σύνθετων επισκευών, που περιλαμβάνονται σε πολλά αεροσκάφη. Η GMI έχει επίσης προσαρμόσει την τεχνογνωσία της σχετικά με τις απαιτήσεις της αιολικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής σε πολλά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, αναπτύσσοντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη σειρά εξοπλισμού, μεθοδολογιών και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στην επισκευή των ανεμογεννητριών.

  CIHEAM / MAICH

  Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX) υπάγεται στο Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Μελετών (CIHEAM). Το Κέντρο είναι ένας διακρατικός οργανισμός, ο σκοπός του οποίου είναι η υλοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, των εφαρμοσμένων βιολογικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών επιστημών. Το CIHEAM-MAICh συμμετέχει σε κοινοτικά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και στην οργάνωση διαφόρων σεμιναρίων και συνεδρiιών κατάρτισης. Το CIHEAM-MAICh επικεντρώνεται στην παροχή εκπαίδευσης και υλοποίησης υψηλού επιπέδου έρευνας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διάχυση πληροφοριών και τεχνογνωσίας μέσω μιας αναβαθμισμένης υποδομής.

  ArchEnerg Cluster

  Η ArchEnerg, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συγκρότημα Εμπορίας Κτιρίων, ιδρύθηκε το 2007. Το Συγκρότημα αποτελείται από 80 μέλη: 74 ΜΜΕ – ένας εμπειρογνώμονας τσε κάθε τομέα, τρεις μεγάλες επιχειρήσεις και τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι σύνθετες υπηρεσίες που προσφέρει το Συγκρότημα είναι η κατάρτιση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης, ανάκτηση και υλοποίηση έργων, αναζήτηση χρηματοοικονομικών λύσεων, διεξαγωγή και παρακολούηση προσφορών, αναζήτηση εταίρων, αξιολόγηση ζήτησης, παρουσιάσεις αξιολόγησης αναγκών και διαλέξεις. Η ArchEnerg στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Οι θεματικές περιοχές του Συγκροτήματος είναι: σχεδιασμός, εφαρμογή και αδειοδότηση επενδύσεων σχετικές με την ενεργειακή απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως π.χ. γεωθερμική ενέργεια, θερμική ενέργεια, ηλιακοί συλλέκτες, ηλιακή θέρμανση, αντλίες θερμότητας και συστήματα βιοαερίου, βιομάζα, οικοδομικά προϊόντα και υπηρεσίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, μονώσεις, κουφώματα, συστήματα αποδοτικού ενεργειακού φωτισμού, μελέτες σκοπιμότητας, αποζημιώσεις και επιστροφές, ενεργειακός έλεγχος και συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εξωτερικών συνεργατών καθώς και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών, με την εύρεση νέων εταιρικών σχέσεων και συμμετοχή σε κοινά έργα για περαιτέρω διεθνοποίηση.

  ACCENTUATE (NORTH EAST) LIMITED

  Η Accentuate (North-East) Limited ιδρύθηκε το 2010 ως ενδιάμεσος οργανισμός για την προώθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών έργων. Πρόκειται για συμβουλευτικό και ενδιάμεσο οργανισμό στα σύνορα της Βορειοανατολικής Αγγλίας, δίπλα στα σύνορα με τη Σκωτία.

  Η εταιρία έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά έργα ως φορέας προώθησης, συντονιστής ή εταίρος, στα πλαίσια Προγραμμάτων Leonardo, Grundtvig Partnerships, Grundtvig Multilateral, Leonardo Mobility, Erasmus Plus KA1 & KA2.

  Επιπλέον, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κολλέγια, σχολεία και οργανισμούς του τριτογενή τομέα που επιθυμούν να εισέλθουν σε ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, να αναπτύξουν έργα ή να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.