Systematizing Collaboration amongst Business and Educational institutions

Το έργο

Στόχος ΕΕ

Ο τριπλός στόχος «20 20 20» για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020 είναι ένας από τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για τη Στρατηγική ανάπτυξη ‘Ευρώπη 2020’. Ένας από τους κύριους στόχους της στρατηγικής συνίσταται στο ότι τουλάχιστον το 20% από την κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ πρέπει να προέρχεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός έως το 2020, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει μέσο ποσοστό αύξησης της ανανεώσιμης ενέργειας κατά 4,7% ετησίως μεταξύ 2011 και 2020. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη τεχνολογιών και την προσπέραση των εμπoδίων της αγοράς. Η λύση ενδείκνυται στη διασφάλιση εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το έργο SCOBE στοχεύει στο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πραγματικών αναγκών της αγοράς και των υφιατάμενων προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι:

  1. Προώθηση των μακροπρόθεσμων συνεργασιών του επιχειρηματικού τομέα και των ΚΕΚ για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των καταρτιζόμενων.
  2. Προώθηση της εκμάθησης μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλα δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης που βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
  3. Υποστήριξη των μεθόδων και υλικών διδασκαλίας στα ΚΕΚ με βάση την Τεχνολογία της Πληροφορίας με τη δημιουργία ενός διαδικτυακού προγράμματος.
  4. Eπίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων (Ευρώπη 20-20-20) με την προώθηση κατάλληλα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι λειτουργικοί μας στόχοι:

  1. Η ανάπτυξη ενός συνόλου καινοτομικών εργαλείων για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμων και αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ ΚΕΚ και επιχειρήσεων: το εργαλείο SCOBE.
  2. Η επικύρωση του εργαλείου SCOBE με τη συνεργασία Επιχειρήσεων – ΚΕΚ για τη δημιουργία και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης στην Αιολική Ενέργεια.
  3. Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος συνδυασμένης μάθησης το οποίο θα εστιάζεται στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών κατάρτισης στον τομέα της αιολικής ενέργειας: προγράμματα σπουδών, περιεχόμενα και εργαλεία εκμάθησης, πλατφόρμα διαδικτυακής εκμάθησης, εμπειρία απασχόλησης.
  4. Η συμμετοχή 90 εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση έργου:

Το έργο SCOBE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + στα πλαίσια της Δράσης 2 – Ανάπτυξη της Καινοτομίας – Στρατηγικές Συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.