Systematizing Collaboration amongst Business and Educational institutions

Céljaink

Háttér Információ

Az egyik célkitűzés 2020-ig a hármas “20 20 20” éghajlati és energetikai cél elérése, amelyet az EU tízéves növekedési stratégiája az “Európa 2020” hozott létre. A stratégia egyik fő célja az, hogy az EU energiafogyasztásának brutto 20%-át a megújuló energiaforrásokból nyerje. A kötelező érvényű megújuló energia célkitűzés elérésének érdekében 2020-ig az EU-nak 2011 és 2020 között évente átlagosan a 4,7% -os megújuló energetikai növekedési ütemet kell fenntartania. Az ilyen cél elérése nagymértékben kapcsolódik a technológiák fejlődéséhez és a piaci akadályok leküzdéséhez. Ennek megoldása a megújuló energiaforrások területén magasan képzett munkaerő biztosítása, ezzel együtt a SCOBE célja az, hogy segítsen áthidalni a piaci igények és a jelenlegi oktatási intézmények fókuszterületei között fellelhető különbségeket.

Stratégiai Céljaink:

  1. Az üzleti szektor és a szakképzési központok hosszú távú együttműködésének elősegítése a készséghiányok csökkentése és a kulcskompetenciák erősítésének érdekében.
  2. A munkaalapú tanulás ösztönzése a valós üzleti igényeken alapuló képzési programok kialakításának rendszerezésével, beleértve a munkahelyi tevékenységeket.
  3. Az ICT – alapú tanítás támogatása a szakképzésben egy vegyes tanulási program létrehozásával.
  4. Az európai célok elérésének előmozdítása (Európa 20-20-20) a megújuló energia-szektor számára megfelelően képzett munkaerő biztosítása révén.

Operatív Céljaink:

  1. A szakképzési központok és üzleti vállalkozások hosszú távú és hatékony együttműködésének érdekében a SCOBE Eszköztár létrehozása.
  2. A SCOBE eszköztár érvénybe helyezése az üzleti világ és a szakképző központok összefogásával, melynek során a szélenergia iparágat megcélzó oktatási program kerül megvalósításra.
  3. Egy összetett tanulási program kidolgozása és megvalósítása, amely a szélenergia körében meghatározott képzési igényekre összpontosít, úgy mint a tanterv, a tananyag és az eszközök, az e-learning platform és a munkatevékenységek.
  4. Kilencven gyakornok részvétele a programban.

Projekt Finanszírozás

Az Erasmus + program keretében finanszírozásra került SCOBE projekt kulcsfontosságú lépései között szerepel az innováció fejlesztése, vagyis a stratégiai partnerség a szakoktatás és a szakképzés céljából.